Dårlig vanntrykk?

Opplever du at vanntrykket avtar brått når du starter tapping av vann?

Da er det sannsynlig at røret er blokkert mellom vannverkets hovedledning og tappestedet.

VAT Rørteknikk AS hjelper deg!

Les mer

Vannlekkasje?

Har du fått varsel om pålegg om utbedring av mulig vannlekkasje fra kommunen? Er det suselyder i røret?

VAT Rørteknikk AS har den siste teknologien innen vannlekkasjepåvisning. Ved hjelp av moderne teknikk kan vi påvise lekkasje med stor presisjon.

Les mer

Frossene rør?

VAT Rørteknikk AS har utviklet et unikt
tinesystem for alle typer vannledninger.

Som regel gjøres jobben på under
2 timer. Systemet er mobilt og trenger
ikke ekstern tilgang til strøm.

VAT Rørteknikk AS hjelper deg!

Les mer